Zásady ochrany soukromí

§ 1 Úvod

Skupina Glenmark respektuje vaše soukromí a zavázala se chránit vaše osobní údaje. Chtěli bychom vás proto seznámit s tím, jak shromažďujeme, používáme a předáváme osobní údaje. V těchto Zásadách ochrany soukromí vysvětlíme, jakým způsobem zacházíme s osobními údaji, které zpracováváme my nebo naši poskytovatelé služeb prostřednictvím vašich interakcí s námi nebo s nimi, a to i prostřednictvím používání našich webových stránek nebo podobných prostředí, jako jsou například mobilní webové stránky nebo aplikace, které provozujeme a spravujeme, a z nichž máte přístup k těmto Zásadám ochrany soukromí (dále jako „webové stránky“).

Skupina Glenmark (s ohledem na tyto Zásady ochrany soukromí), jako správce vašich údajů, je tvořena různými subjekty, jejichž podrobnosti lze nalézt v Příloze 1 k těmto Zásadám ochrany osobních údajů. Tyto Zásady jsou vydávány jménem subjektů podrobně popsaných v Příloze 1, takže odkazy na „Glenmark“, „my“, „nás“ nebo „naše“ v těchto Zásadách ochrany soukromí odkazují na příslušnou společnost ve skupině Glenmark, odpovědnou za zpracování vašich údajů.

Je důležité, aby osobní údaje, které o vás máme, byly přesné a aktuální. Informujte nás, prosím, pokud se vaše osobní údaje během vašeho vztahu s námi změní.

§ 2 Úředník pro ochranu údajů

Skupina Glenmark jmenovala Dr. Karstena Kinasta z KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH svým úředníkem pro ochranu údajů (DPO).

Skupina Glenmark také jmenovala koordinátora pro ochranu údajů pro subjekty Glenmark uvedené v Příloze 1 níže, který bude podle potřeby komunikovat přímo s DPO a jednat jako okamžité kontaktní místo v rámci skupiny Glenmark. Koordinátory ochrany údajů lze kontaktovat na adrese dpo.glenmark@glenmarkpharma.com.

§ 3 Principy a účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Může se jednat o informace, jako je vaše jméno, věk, adresa, telefonní číslo, datum narození, e-mailová adresa, adresa IP nebo uživatelské chování. Nezahrnují údaje, kde byla odstraněna totožnost (anonymní údaje).

Osobní údaje o vás používáme:

 • pro účely odpovědí na vaše dotazy a vyhovění vašim požadavkům, například k odeslání požadovaných informací
 • abychom vám posílali důležité informace o našem obchodním vztahu s vámi, o našich podmínkách obchodování nebo používání, anebo abychom vám zasílali další informace týkající se zpracování vašich údajů.
 • k podporování našich obchodních zájmů, například pro analýzu dat, kontroly, vývoj nových produktů a služeb, zlepšování našich interakcí s vámi, pozvednutí našich webových stránek, přizpůsobení používání našich webových stránek, prezentací našich produktů a nabídek, které jsou vám přizpůsobeny na míru, a rovněž ke zjišťování efektivity našich reklamních kampaní. V tomto ohledu se striktně řídíme právními ustanoveními a pokud možno používáme pouze anonymní údaje, které neumožňují vyvodit závěry ohledně vás jako jednotlivce. Zákon může stanovit samostatné předpoklady pro individuální využití údajů;
 • k provozování online informací založených na používání; více informací o tom naleznete v sekci „cookies“.
 • Vaše osobní údaje použijeme pouze tehdy, když nám to zákon dovoluje.

§ 4 Jak jsou vaše údaje shromažďovány

Pro shromažďování údajů od vás a o vás používáme různé metody, mimo jiné prostřednictvím:

 • Přímé interakce: Můžete nám dát své údaje vyplněním formulářů, žádostí o zaměstnání u nás nebo korespondencí s námi, poštou, telefonem, e-mailem nebo jiným způsobem. To může zahrnovat osobní údaje, které nám poskytnete při zakoupení nebo používání našich produktů, přihlášení k odběru našich služeb nebo publikací, požadavku na zasílání marketingu, účasti v soutěži, propagaci nebo průzkumu nebo poskytnete-li nám zpětnou vazbu.
 • Automatizované technologie nebo interakce: Při interakci s našimi webovými stránkami můžeme automaticky shromažďovat technické údaje o vašem zařízení, postupech a způsobech prohledávání informací. Tyto osobní údaje shromažďujeme pomocí „cookies“ a podobných technologií. Další podrobnosti najdete v sekci s „cookies“ v těchto Zásadách ochrany soukromí.
 • Třetí strany nebo veřejně dostupné zdroje: Osobní údaje o vás můžeme získat od různých třetích stran a veřejných zdrojů.

§ 5 Náš právní základ pro používání vašich údajů

Pro používání vašich osobních údajů musíme mít platný základ a nesmíme shromažďovat, uchovávat nebo používat informace jinak, než jak je popsáno v těchto Zásadách. Existují čtyři způsoby, kdy můžeme mít platný základ pro používání vašich osobních údajů:

 • Plnění smlouvy: Informace, které shromažďujeme od vás, mohou být nezbytné, abychom mohli plnit smlouvu s vámi nebo uzavřít smlouvu s vámi.
 • Souhlas: Můžete nám poskytnout souhlas, abychom vás kontaktovali nebo sbírali vaše informace například tím, že souhlasíte s používáním souborů cookie na našich webových stránkách. Pokud nám dáte souhlas s používáním vašich osobních údajů, máte právo kdykoli tento souhlas zrušit.
 • Legitimní zájem: Můžeme mít také oprávněný zájem na používání vašich osobních údajů, například abychom zajistili, že obsah našich webových stránek bude vám i vašemu počítači prezentován co nejúčinněji. Pokud je toto náš důvod k použití vašich osobních údajů, musíme se ujistit, že naše zájmy nepřevyšují vaše a že můžete proti tomuto užívání vašich osobních údajů vznést námitky.
 • Právní závazek: Nakonec, můžeme mít zákonnou povinnost používat vaše osobní údaje určitými způsoby nebo chránit vaše zájmy, například si můžeme vyměňovat informace s jinými společnostmi a organizacemi za účelem ochrany proti podvodům a snížení úvěrového rizika.

§ 6 Uchovávání údajů

Vaše osobní údaje uchováváme pouze tak dlouho, dokud to bude nezbytné pro splnění účelů, pro něž jsme je shromáždili, a to i za účelem splnění jakýchkoli právních, účetních nebo oznamovacích požadavků.

K určení příslušné doby uchovávání osobních údajů zvažujeme množství, povahu a citlivost osobních údajů, potenciální riziko poškození neoprávněným použitím nebo zveřejněním vašich osobních údajů, účely, pro které zpracováváme vaše osobní údaje a zda můžeme dosáhnout těchto cílů jinými způsoby, a platné právní požadavky.

§ 7 Cookies na webu

1. Rozsah a účel zpracování

Cookies: Používáme tzv. cookies v některých oblastech našeho webu, např. abychom rozpoznali preference návštěvníků a mohli navrhnout webové stránky odpovídajícím způsobem. T o usnadňuje navigaci a vysokou míru uživatelsky příjemného navržení webových stránek. Soubory cookie nám také pomáhají identifikovat zvláště oblíbené oblasti našich webových stránek. Cookies jsou malé soubory, které jsou ukládány na pevném disku návštěvníka. Umožňují uložení informací po určitou dobu a identifikaci počítače návštěvníka. Pro lepší orientaci uživatelů a prezentaci jednotlivých služeb používáme trvalé soubory cookie. Používáme také tzv. „session cookies“, které se při zavření prohlížeče automaticky smažou. Můžete si nastavit prohlížeč tak, aby odmítl všechny nebo některé cookies, nebo aby vás informoval o umístění cookies. To vám umožní transparentnost používání cookies.

Důležité: Pokud zcela vyloučíte používání souborů cookie, pravděpodobně nebudete moci používat některé funkce našich webových stránek. Na našich webových stránkách můžeme použít následující čtyři kategorie souborů cookie:

 • Potřebné cookies
 • Výkonné cookies
 • Funkční / personalizační cookies
 • Cílené cookies. Na našich webových stránkách se používají různé typy souborů cookie, jejichž typ a funkce jsou vysvětleny následovně: 2.

2. Kategorie cookies

Potřebné soubory cookie: Tyto soubory cookie jsou nezbytné, abyste se mohli pohybovat po webu a používat jeho funkce, například při přístupu do oblastí chráněných heslem. Bez těchto souborů cookie vám nemůžeme poskytnout určité služby, které jste požadovali. Cookies používáme k jednoznačné identifikaci registrovaných uživatelů, abychom je mohli identifikovat během jejich přítomnosti a při návratu na web.

Výkonné soubory cookie: Tyto soubory cookie shromažďují informace o tom, jak návštěvníci používají web, například, které stránky navštěvují nejčastěji a zda dostávají z webů chybové zprávy. Tyto cookies nesbírají žádné údaje, které mohou být použity k identifikaci návštěvníků. Veškeré informace shromážděné pomocí těchto cookies jsou anonymní a slouží výhradně ke zlepšení funkčnosti a servisu webových stránek. Proto používáme výkonné cookies, abychom generovali statistiky o tom, jak jsou naše webové stránky používány, a abychom viděli, jak efektivní jsou naše reklamní kampaně.

Funkční / personalizační cookies: Tyto soubory cookie umožňují webům zapamatovat si předchozí informace návštěvníka (např. uživatelské jméno, jazyk nebo vybraný trh), aby nabízely optimalizované funkce přizpůsobené návštěvníkovi. Například webová stránka vám může poskytnout aktuální informace o vašem trhu tím, že uloží vaši aktuální polohu do souboru cookie. Tyto cookies také slouží k zachování nastavení, která na webu vytváříte (např. druh nebo velikost písma a další volby nastavitelné uživatelem). Používají se také k poskytování služeb, které požadujete, například, když chcete sledovat video. Tyto cookies nemohou sledovat činnost prohlížeče na jiných webových stránkách. Neshromažďují o vás žádné informace, které by mohly být použity pro reklamní účely, a nemohou vysledovat, kde jste byli na internetu mimo naše webové stránky. Používáme proto funkční / personalizační cookies, abychom vás poznali při příštím navštívení našeho webu, přizpůsobili obsah a uložili vaše nastavení (například váš preferovaný trh).

Cílené cookies: Tyto soubory cookie se používají k přizpůsobení reklamy ještě konkrétněji vám a vašim zájmům. Slouží také k omezení, jak často vidíte inzerát, měří efektivitu reklamní kampaně a rozumí chování lidí po prohlížení inzerátu. Cílené cookies se obvykle umísťují na stránkách reklamních sítí se souhlasem provozovatele webových stránek. Poznáte, že uživatel navštívil webovou stránku a předáte tyto informace dalším firmám, např. reklamním společnostem. Jsou často spojeny s funkčností webových stránek poskytovanou touto společností. Proto používáme cílené cookies k propojení se sociálními sítěmi, které pak mohou použít informace o vaší návštěvě k přizpůsobení inzerce na jiných webových stránkách a poskytnout reklamním sítím, které používáme, informace o vaší návštěvě, takže vám může být později, na základě vašeho chování při prohlížení, prezentována reklama, o kterou byste mohli mít zájem.

3. Nastavení prohlížeče

Většina prohlížečů je již nastavena tak, aby přijímala cookies ve výchozím nastavení. Nastavení svého prohlížeče si však můžete změnit tak, aby přijímal pouze určité nebo vůbec žádné cookies. Rádi bychom však zdůraznili, že již nemusíte být schopni používat všechny funkce našich webových stránek, pokud jsou cookies zakázány vaším nastavením prohlížeče na našich webových stránkách.

Můžete také použít nastavení prohlížeče k odstranění cookies, které jsou již uloženy ve vašem prohlížeči. Dále je možné nastavit si prohlížeč tak, aby vás informoval před uložením cookies. Jelikož se různé prohlížeče mohou lišit v příslušných funkcích, žádáme vás, abyste pro nastavení možností použili příslušnou nabídku nápovědy prohlížeče.

Pokud byste chtěli ucelený přehled o veškerém přístupu třetích stran do vašeho internetového prohlížeče, doporučujeme vám nainstalovat speciálně vyvinuté pluginy.

4. Pasivní zpracování prostřednictvím našich webových stránek, např. nástroje pro sledování

Používáte-li tyto webové stránky, mohou být konkrétní osobní údaje zpracovány pasivním způsobem pomocí různých technologií, tj. aniž byste je výslovně zadali. Takové získávání pasivních informací se provádí především v následujících případech a pro následující údaje:

Informace z vašeho prohlížeče: Specifické informace jsou zpravidla zpracovávány prohlížeči a předávány automaticky, například vaše MAC adresa (jedinečné označení zařízení), rozlišení obrazovky, váš operační systém (Windows, Apple, Android), verze vašeho operačního systému, stejně jako typ a verze vašeho internetového prohlížeče.

Vaše IP adresa: Vaše IP adresa je kombinace čísel automaticky vydaných vaším poskytovatelem internetu k počítači, který jste použili. IP adresa se automaticky zpracovává v protokolových souborech našeho webového serveru, když uživatel otevře náš web. Komunikace mezi webovým serverem a počítačem návštěvníka není možná bez IP adresy. Pokud se přihlásíme a uložíme čas návštěvy našich webových stránek pod IP adresou, tato IP adresa je anonymizována, abychom vyloučili jakýkoli odkaz na nás.

Informace o zařízení: Rádi bychom poukázali na to, že za určitých okolností a v případě mobilních terminálů zpracováváme jedinečné číslo zařízení (IMEI) – podobně jako MAC adresu pro počítače. Takové zpracování však nastane, pouze pokud je to třeba k poskytnutí příslušné požadované služby.

Analýza webových stránek: Technologie pro analýzu webových stránek se používají u našich webových stránek. Pomocí této technologie se údaje ukládají a zpracovávají pro účely marketingu a optimalizace. Osobní údaje, které jsou k tomu potřebné, jsou také zpracovány pomocí cookies. V tomto ohledu se prosím seznamte s našimi informacemi o cookies, uvedenými výše.

Tyto webové stránky mohou používat Google Analytics, webovou analýzu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory uložené ve vašem počítači, které usnadňují analýzu vašeho používání webových stránek. Osobní údaje vygenerované cookies při používání tohoto webu jsou obecně převedeny na server Google v USA a uloženy tam. V případě aktivované IP anonymizace na této webové stránce však bude vaše IP adresa předem zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných signatářských zemích Smlouvy o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa odeslána na server Google v USA a zkrácena tam. Na základě pokynů provozovatele této webové stránky Google použije tyto osobní údaje k analýze vašeho využívání webové stránky, k sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb pro provozovatele webových stránek, spojených s používáním webových stránek a internetu. IP adresa předaná vaším prohlížečem v rozsahu služby Google Analytics nebude sloučena s jinými daty Google. Ukládání souborů cookie můžete zabránit prostřednictvím příslušného nastavení ve vašem prohlížeči; nicméně bychom rádi poukázali na to, že v tomto případě možná nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky. Můžete zastavit sběr a ukládání údajů Google Analytics kdykoliv s budoucím účinkem. Můžete zabránit zpracování údajůvygenerovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a zpracováním těchto údajů společností Google stažením a instalací pluginu prohlížeče (deaktivačního doplňku) z tools.google.com/dlpage/gaoptout.

§ 8 Přístup do sekcí webových stránek omezených na profesionální skupiny (je-li k dispozici)

Zatímco některé webové stránky a funkce poskytované skupinou Glenmark mohou být navštěvovány a používány bez osobní registrace, některé stránky jsou otevřeny pouze pro určité skupiny lidí, a proto vyžadují registraci. Glenmark může zpřístupnit pouze určité informace o lécích, které jsou vydávány pouze na lékařský předpis, nebo o lékařském obsahu, pokud patříte do tzv. profesních skupin ve smyslu tohoto zákona (jako např. lékaři a lékárníci). Uvědomte si prosím, že informace, které vám na našich webových stránkách poskytujeme prostřednictvím našich služeb, které vyžadují registraci, jsou obecného typu a nemohou poskytovat žádnou radu pro léčbu pacientů v jednotlivých případech.

V tomto kontextu můžeme nabídnout členům příslušných profesních skupin příležitost se zaregistrovat do uzavřené části našeho webu, aby mohli získat informace o našich lécích popsaných výše. Přístup k těmto uzavřeným úsekům probíhá buď přímou registrací u společnosti Glenmark – v takovém případě od nás obdržíte heslo, které vám umožní navštívit tuto sekci – nebo pomocí hesla DocCheck. K tomu budete potřebovat svoje přístupové údaje DocCheck. DocCheck je externí poskytovatel služeb, který vám umožňuje nastavit uživatelský účet na adrese www.doccheck.com. DocCheck kontroluje, zda jste skutečným členem uvedených profesních skupin. Tyto přístupové údaje můžete také použít jako přihlašovací údaje pro naše webové stránky (stejně jako pro mnoho dalších podobných webových stránek). Informace o nakládání s údaji DocCheck naleznete také v zásadách ochrany soukromí DocCheck. Před registrací si pečlivě zkontrolujte pravidla pro ochranu údajů DocCheck.

§ 9 Webové stránky třetích stran

Tyto Zásady ochrany soukromí neovlivňují žádné webové stránky třetích stran, a to ani v případě, že je zde reference nebo odkaz na tyto webové stránky třetích stran. Obsah těchto webů třetích stran nepodporujeme. Totéž platí pro grafické prvky, jako jsou například bannery nebo zkratky, které vás po kliknutí přenesou na jinou webovou stránku. U těchto webových stránek třetích stran prosím jděte na weby daného poskytovatele a ujistěte se, jak zacházejí s vašimi údaji. Když opustíte naše webové stránky, doporučujeme vám přečíst si oznámení o ochraně soukromí na všech webových stránkách, které navštívíte.

§ 10 Třetí strany a zpracování vašich osobních údajů

Pokud je to nutné a zákonné, můžeme předat vaše osobní údaje následujícím třetím stranám:

 • Jakékoliv společnosti, která tvoří součást skupiny Glenmark, ale pouze pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany soukromí a v rámci povolených převodů. Přehled podniků našeho zájmu (tzv. společnosti koncernu Glenmar) naleznete zde: www.glenmarkpharma.com. Zůstáváme však plně odpovědni za zpracování osobních údajů pro sdílené použití.
 • Našim obchodním partnerům, s nimiž nabízíme reklamu prostřednictvím společných značek a společného marketingu. Předpokladem je, aby zákon nebo váš souhlas umožňoval takový převod. Obchodní partneři jsou navíc smluvně zavázáni používat osobní údaje pouze podle našich specifikací, před tím, než budou osobní údaje předány.
 • Poskytovatelům služeb, kteří poskytují služby jako hosting a moderování webových stránek, zpracování vašich recenzí produktů a služeb, poskytování služeb call centra, hostování mobilních aplikací, analýzu dat, zpracování plateb, zpracování objednávek, poskytování infrastruktury, IT služby, služby zákazníkům, doručovací služby pro e- maily a přímou reklamu, zúčtování platebních karet a audity za účelem provedení těchto služeb. I zde jsou smluvní partneři vázáni naší smlouvou podle zákona o ochraně údajů.
 • Třetím stranám v případě reorganizace, fúze, prodeje, společných podniků, převodů nebo jiných dispozic týkajících se celé naší společnosti nebo všech našich aktiv či akcií a/nebo jejich částí (například v souvislosti s insolvencí nebo obdobnými řízeními), pokud je to legálně povoleno.

Kromě toho, vaše osobní údaje předáme třetím osobám pouze pokud:

 • jste dali svůj výslovný souhlas podle čl. 6 odst. 1, věta 1, písm. (a) GDPR,
 • je to právně přípustné a nezbytné pro splnění smluvního vztahu s vámi podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. (b) GDPR,
 • existuje zákonná povinnost předávat údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. (c) GDPR,
 • zveřejnění podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. (f) GDPR je nezbytné pro prosazení, uplatnění nebo obhajobu právních nároků a není důvod předpokládat, že máte v nezveřejnění svých údajů nadřazený zájem hodný ochrany.

§ 11 Vaše práva jako subjektu údajů

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány, jste subjektem údajů ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a platí pro vás následující práva:

 • Podle čl. 15 GDPR můžete vyžadovat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme.
  Zejména můžete získat informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou vaše údaje zveřejněny, plánované období uchovávání, existence práva na opravu, vymazání, omezení zpracování nebo námitky, právo podat stížnost u dozorčího orgánu, původ vašich údajů, pokud nejsou shromážděny od nás, o předávání do třetích zemí nebo mezinárodních organizací a o existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, případně smysluplné informace o příslušné logice.
 • Podle čl. 16 GDPR můžete okamžitě požadovat opravu nesprávných údajů nebo doplnění vašich osobních údajů uložených u nás.
 • Podle čl. 17 GDPR můžete požádat o smazání vašich osobních údajů, které jsme u nás uložili, za předpokladu, že zpracování není nezbytné k výkonu práva na svobodu projevu a informací, splnění zákonné povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo k prosazení, uplatnění, nebo obhajobě právních nároků.
 • V souladu s čl. 18 GDPR máte právo získat od správce omezení zpracování, pokud jste zpochybnili přesnost osobních údajů, zpracování je protiprávní, nepotřebujeme již osobní údaje pro účely zpracování, ale jsou požadovány vámi pro vytvoření, uplatnění nebo obhajobu právních nároků. Máte také toto právo podle čl. 18 GDPR, pokud jste podali námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR.
 • Podle čl. 20 GDPR, máte právo obdržet osobní údaje, které nám poskytnete, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo předat tyto údaje jinému správci.
 • Podle čl. 7 odst. 3 GDPR můžete svůj souhlas kdykoli stáhnout. V důsledku toho již nemůžeme pokračovat ve zpracovávání údajů na základě tohoto souhlasu do budoucna.
 • Podle čl. 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorčího orgánu. Obvykle se můžete obrátit na dozorčí orgán v místě vašeho obvyklého pobytu, vašeho pracoviště nebo sídla naší společnosti.

Tato práva můžete uplatnit kontaktováním skupiny Glenmark, jak je uvedeno níže.

§ 12 Vaše právo na námitku

Pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na oprávněných zájmech podle čl. 6, odst. 1, věta 1, písmeno f) GDPR, máte – jak již bylo uvedeno výše – právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů podle čl. 21 GDPR, pokud existují důvody vyplývající z vaší konkrétní situace.
Vaše námitky pošlete na e-mailovou adresu uvedenou níže.

§ 13 Přeshraniční převod

Vaše data mohou být uložena a zpracovávána v jakékoli zemi, ve které provozujeme pobočky nebo zaměstnáváme poskytovatele služeb, například naší mateřské společnosti, Glenmark Pharmaceuticals Limited v Indii. Předpokladem pro převod je, že přípustnost převodu i převzetí je zaručena zákonnými požadavky v zemi převodu třetí strany. Za tím účelem se používají standardní smluvní doložky Evropské komise. Tímto způsobem jsme přijali opatření, abychom zajistili úroveň ochrany údajů, která odpovídá právním předpisům EU, když příjemce obdrží vaše údaje. Chcete-li si prohlédnout kopii výše uvedených standardních smluvních ustanovení, napište na níže uvedenou e- mailovou adresu.

§ 14 Bezpečnost údajů a bezpečnostní opatření

Snažíme se chránit vaše soukromí a zacházet s vašimi osobními údaji důvěrně. Abychom zabránili manipulaci, ztrátě nebo zneužití vašich uložených údajů, provádíme rozsáhlá technická a organizační opatření, která jsou pravidelně kontrolována a přizpůsobována technickému pokroku.
Chtěli bychom však zdůraznit, že vzhledem k struktuře internetu je možné, že pravidla ochrany údajů a výše uvedená bezpečnostní opatření nemusí být dodržována jinými osobami nebo institucemi, za které nejsme zodpovědní.
Zejména nešifrované údaje – např. pokud je to provedeno e-mailem – mohou být přečteny třetími stranami. Na to nemáme žádný technický vliv. Je odpovědností uživatele chránit údaje, které poskytuje, proti zneužití šifrováním nebo jiným způsobem.

Zavedli jsme postupy pro řešení jakéhokoli podezření na porušení osobních údajů a budeme vás a jakéhokoliv příslušného regulátora informovat o porušení, pokud se to od nás zákonně vyžaduje.

§ 15 Změny těchto Zásad ochrany soukromí

Tyto Zásady ochrany soukromí můžeme bez upozornění změnit, a proto byste měli pravidelně navštěvovat tuto stránku, abyste si byli jisti, že jste si přečetli naše nejaktuálnější Zásady ochrany soukromí, zajišťující, že jste vždy informování, jaké informace shromažďujeme, jakým způsobem je používáme a za jakých okolností, pokud se tak stane, je budeme sdílet s jinými stranami.

§ 16 Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany soukromí, obraťte se prosím na koordinátora ochrany údajů na adrese dpo.glenmark@glenmarkpharma.com.

No. Název subjektu Sídlo
1 Glenmark Pharmaceuticals S.R.O. City Tower, Hvezdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika
2 Glenmark Pharmaceuticals Distribution S.R.O. City Tower, Hvezdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika
3 Glenmark Pharmaceuticals SK S.R.O. Tomasikova 64, 83101, Bratislava, Slovenská republika